#

Wat is mediation ?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Kenmerkend voor deze vorm van conflictbemiddeling is dat er geen beslissing door een derde (rechter, arbiter, bindend adviseur) wordt opgelegd. Partijen zetten zich op vrijwillige basis in om met behulp van een neutrale derde, de mediator, hun probleem op te lossen.
Deze oplossing biedt meerwaarde. Immers, partijen hebben het zelf uitgedacht, het proces heeft veelal de verstandhouding tussen partijen verbeterd en de oplossing is in het algemeen sneller bereikt en aanzienlijk minder kostbaar dan de juridische oplossing.
De mediator begeleidt dit proces.( zie hierna ‘de procedure’)

Kernbegrippen zijn:
- zelfbeschikking en vrijwilligheid van partijen
- vertrouwelijkheid van/voor alle deelnemers aan de mediation
- neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
- beperkt tijdspad en betaalbaarheid