#

De Kosten

Het honorarium van de mediator bedraagt E 100,- per uur voor particulieren en E150,- per uur voor zakelijke dienstverlening, ex.btw. Het is gebruikelijk dat de kosten gelijkelijk worden gedragen door de partijen. Er kunnen in goed overleg uiteraard andere afspraken over worden gemaakt.

De ervaring leert dat een mediationtraject gemiddeld 5 bijeenkomsten telt van 1 ½ tot 2 uur. Dit in een periode van 6 tot 8 weken.